Een training communicatieve vaardigheden volgt u bij Innerqi. Wij zijn een bedrijf dat een training communicatieve vaardigheden combineert met het werken met paarden. Paarden zijn kuddedieren die wanneer ze voor opdrachten komen te staan duidelijkheid nodig hebben, want anders weten ze niet wat ze moeten doen. In die zin lijken paarden ongelofelijk veel op mensen, maar we kunnen middels een training communicatieve vaardigheden heel veel leren van de dieren. Tijdens een training communicatieve vaardigheden staan wij stil bij uw team en wat de groepsverbanden zijn. Iedereen kan leren om beter te luisteren, zowel naar de ander als naar zichzelf. Het zorgvuldig kiezen van woorden en zinnen draagt bij aan helderheid waardoor er minder onduidelijkheid bestaat en mensen makkelijker en beter met elkaar zullen communiceren. Veel mensen die in groepsverbanden werken, lopen wel eens tegen hun eigen beperkingen aan. Dat kan van alles zijn. Soms wordt er iets bij iemand neergelegd waar hij niets mee kan maar door slechte communicatie gaan er dan dingen mis. In sommige gevallen ontstaan er echte ruzies of spelen er dingen onderhuids die voor een hele afdeling voelbaar zijn. Hoe het ook zij; net als dieren zijn mensen gevoelige wezens, maar als mensen maken wij minder bewust gebruik van onze non-verbale communicatie. Natuurlijk communiceren we met ons lichaam, maar we verstaan de taal van ons lichaam minder goed. Hoog tijd dus om eens stil te staan bij wat we allemaal zeggen zonder woorden te gebruiken. Een training communicatieve vaardigheden gaat dieper in op de vele vormen van communicatie. We geven voorbeelden uit de praktijk en gaan aan de slag met cases. Op die manier ontdekken we samen waar de kracht, en waar de zwakke plekken in de groep zitten. U kunt bij Innerqi werken aan:

  • groepsmechanisme
  • leiderschap
  • non-verbale communicatie
  • verbale communicatie
  • aandacht voor elkaar

Training communicatieve vaardigheden; aandacht voor elkaar

Luistert u altijd goed naar wat u collega zegt of zit u voor uw collega is uitgepraat al met een antwoord klaar? Vaak hebben wij in ons hoofd al vele stappen gezet voordat we goed en wel met ons collega’s in gesprek zijn. Dat betekent dat er minder open wordt gecommuniceerd. Het blootleggen van patronen door in een training communicatieve vaardigheden samen stil te staan bij de manier waarop we met elkaar praten is een zeer goede manier om te leren luisteren. Luisteren klinkt heel eenvoudig, maar veel mensen zijn er helemaal niet goed. Het zijn vaak de mensen die denken dat ze goed kunnen luisteren, die er tijdens een training communicatieve vaardigheden achter komen dat ze helemaal niet zo goed zijn in luisteren. Tijdens een training communicatieve vaardigheden lopen wij de belangrijkste vaardigheden na die we moeten beheersen om goed en op een prettige manier samen te kunnen werken. Natuurlijk heeft de een meer aanleg om samen te werken. Gelukkig zijn we allemaal anders en dat maakt het leven ook een stuk interessanter. Maar het is wel belangrijk dat we als mensen altijd blijven leren en altijd open staan voor ontwikkeling. In een training communicatieve vaardigheden gaan wij met u aan de slag. Wij ontdekken waar de kracht zit en waar de verbeterpunten. Hoe kunnen we een betere versie van onszelf worden? Dat gaan we allemaal ontdekken tijdens een training communicatieve vaardigheden. Deze training is er voor iedereen die graag wil ontdekken wat de mogelijkheden zijn van menselijke interactie.

Een training communicatieve vaardigheden: mens en dier

Mens en dier, dier en mens. We kunnen er niet op heen dat we dieren zijn met instincten en behoeften. Iedereen wil graag gewaardeerd worden. Als mensen niet voldoende waardering krijgen of het idee hebben dat ze niets goed kunnen doen in een werkomgeving, dan worden ze daar helemaal niet blij van. Er zijn veel bedrijven waar er maar weinig aandacht wordt besteed aan de onderlinge verbanden. Toch is aandacht voor het team en hoe dit met elkaar omgaat zeer belangrijk. Een training communicatieve vaardigheden is dus iets wat ieder bedrijf een keer zou moeten doen om te leren over hoe teams werken en over het algemeen is de training voor iedereen zeer leerzaam en dus zinvol. Wij gaan tijdens de training aan de slag met de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Iemand kan het een zeggen, maar het ander bedoelen. Sommige mensen zullen een op een uitgaan van wat er gezegd wordt, andere mensen reageren meer vanuit hun gevoel en zullen weer net iets anders reageren. Door goed naar elkaar te luisteren en vooral veel vragen te stellen, worden dingen zichtbaar. Omdat mensen vaak geen vragen durven te stellen, kunnen er problemen ontstaan die niet zo makkelijk op te lossen zijn, mits er met zorg en aandacht wordt gekeken naar de processen die gaande zijn. In een training communicatieve vaardigheden gaan we kijken wat er allemaal mogelijk is. Om patronen die zijn ingesleten in bedrijfsprocessen te doorbreken moeten mensen eerst zien wat de patronen zijn. Verandering kan niet gebeuren zonder dat mensen inzicht in een situatie hebben. Daarom moet een situatie zichtbaar worden gemaakt. Hoe kunnen we dat doen? Door in gesprek te gaan en zowel te werken aan onze manier van luisteren als onze manier van praten. Durven kritiek te uiten is best wel een dapper iets en veel mensen zij bang om het te doen. De een is juist bang om zelf kritiek te ontvangen, hoewel deze zaken ook wel hand in hand gaan. Mensen lijken op vele gebieden op elkaar, iets wat we allemaal gemeen hebben is dat we graag gewaardeerd willen worden. Zelfs mensen die zeggen dat ze geen waardering nodig hebben zullen waardering nodig hebben. Dat is een feit waar we nu eenmaal niets aan kunnen doen. Goede prettige werkverhoudingen ontstaan door heldere communicatie en dat kunt u leren in een van de trainingen van Innerqi.